31. okt, 2017

Elgjakt til jul...

Til nå har vi skutt 16 av til sammen 18 dyr. Vi hadde 14 dyr på kvoten, men fikk 4 tilleggsdyr. Flinke Karo på fall etter uttak, og fall :-)