Videregående kurs i ettersøk. Gokjenningsnr: 2013-00953

Jeg har vært så heldig å kommet med på videregående kurs i ettersøk, og kan etter å ha fullført dette ta på meg oppdrag på ettersøk til jaktlag/jegere.

"Utdanning av kompetente hundeførere omfatter et videregående kurs i form av et helgekurs på fylkesnivå med egne kursinstruktører"

"Målet med kurset er å utdanne høyt kvalifiserte førere av ettersøkshunder, det vil si profesjonelle ettersøkere. Disse vil bli gitt en grundig innføring i faget ettersøksjakt og gjeldende regelverk. Dette kurset er obligatorisk for alle som mot betaling påtar seg ettersøk eller som stiller seg til rådighet for offentlig myndighet. Personer som har gjennomført dette kurset, bør på sikt utgjøre kjernen i et lokalt instruktørkorps"

 

For avtale: http://www.miljødirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/jakt_og_fiske/Avtale%20om%20godkjent%20etters%c3%b8kshund.pdf